komitet_uzytkownikow
IPS
PIPS
Mobilab
Thomas More

Opis projektu

FOOTyWEAR to dwuletni międzynarodowy projekt badawczy dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy CORNET*.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przy współpracy z Instytutem Przemysłu Skórzanego oraz belgijskim Kempen University College rozpoczęła dwu letni Projekt badawczy. Inicjatywa CORNET to wsparcie badań branżowych ze szczególnym uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez współpracę międzynarodową instytucji zarządzających i finansujących programy narodowe.

Projekt pt: "Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych" o skróconej nazwie FOOTyWEAR ma na celu kompleksowe zaprojektowanie innowacyjnego obuwia o właściwościach higienicznych oraz zdrowotnych zbliżonych do obuwia idealnego ze szczególnym uwzględnieniem typologii stopy cukrzycowej.
Celem innowacyjnego rozwiązania planowanego w wyniku realizacji projektu jest usprawnienie technologii produkcji, zwiększenie bazy materiałowej i znaczące poprawienie jakości produkowanego obuwia, przede wszystkim o zastosowaniu specjalnym, np. dla stóp ze zmianami chorobowymi lub cukrzycowych.
Innowacyjnością projektu FOOTY jest również dążenie do udoskonalenia projektowanego i produkowanego obuwia. Obuwia dostosowanego dla najbardziej wymagających klientów. Projekt FOOTY umożliwi małym i średnim firmom wykorzystanie i zastosowanie efektów przeprowadzonych badań w swoim procesie produkcyjno-technologicznym.

Projekt w ramach inicjatywy Cornet realizowany jest przez Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi i nadzorowany przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego.

W projekcie, analizowane będą różne aspekty, które są niezbędne w profilaktyce stopy i problemów oraz innowacyjna konstrukcja buta. Z jednej strony biomechaniczne aspekty badane przez mapowanie i optymalizację obecnych metod analizy biomechaniczne stóp oraz określenie typów stopy. Z drugiej strony fizjologiczne aspekty, badanie materiałów do produkcji obuwia, które mogą być optymalizowane w zależności od higieny, komfortu i bezpieczeństwa.

Nadrzędnym celem realizacji projektu FOOTY w ramach wniosku polsko-belgijskiego CORNET jest realizacja zadania pod ogólnym hasłem
Stopa i obuwie - udoskonalanie natury poprzez:
Dostarczenie przedsiębiorstwom sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych w zakresie przemysłu obuwniczego
Poprawa jakości i utworzenie bazy innowacyjnych zestawów materiałowych i wzorniczych, umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych materiałów "high-tech"
Stworzenie wymagań technicznych w zakresie innowacyjnych materiałów pod względem zdrowotności, higieniczności, i ergonomii.
Uwzględnione zostaną:
Anatomiczne ukształtowanie wnętrza obuwia
Wysoki poziom zadowolenia użytkowników obuwia
Przyjazne dla człowieka warunki użytkowania
Mniej problemów zdrowotnych
Niższe koszty medyczne (w przypadku chorych stóp)

Opracowanie zasad konstrukcji innowacyjnych układów materiałowych, w tym kompozytów tekstylnych o poprawionych parametrach higienicznych

W wyniku realizacji zadań badawczych powstanie baza materiałowa, umożliwiająca produkcję innowacyjnych układów materiałowych. Umożliwią one opracowywanie i wprowadzanie do produkcji w przedsiębiorstwach sektora MŚP obuwia o poprawionych właściwościach higienicznych i ergonomicznych.

Przewiduje się opracowanie wielokryterialnych wskaźników, definiujących jakość wyrobu gotowego i umożliwiających jej prognozowanie na podstawie określonych cech materiałów wyjściowych.
Kompleksowe rozwiązanie problemu materiałowego obejmować będzie również:
koszty środowiskowe – cykl życia wyrobu.

Badania prowadzone są przez trzech partnerów badawczych:

  • MOBILAB, wielodyscyplinarne badania laboratoryjne dla Biomedical and Technology - MOBILAB, koordynator międzynarodowy projektu
  • Instytut Przemysłu Skórzanego (Leather Institute - Lodz)
  • Polska Izba Przemysłu Skórzanego (Polish Chamber of Shoe and Leather Industry - Lodz)

(*) CORNET (ang. Collective Research NETworking) koncentruje się na promowaniu ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzaniu możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

komitet_uzytkownikow